Platby

 
 
Způsob úhrady školného a stravného
 
- platbu prování rodiče dohromady v jedné 
  částce - pouze elektronická platba, vždy po ukončení měsíce
 
pouze pvní platba za školné na září 400,- Kč bude 
  uhrazena do 15. 9.  
 
- částku kterou budete hradit najdete vždy na nástěnce 
   v šatně v příslušné tabulce,nebo na webu školky
 
- děti které navštěvují školku poslední rok před zahájením školní 
  docházky a děti s odkladem školní docházky školné neplatí
 
 
Stravné za den (přesnídávka, oběd, svačina) děti 3 - 6 let - 43,- Kč
                                                                                   děti 7 - 10 let - 45,- Kč
 
Školné celodenní docházka (platba za měsíc) - 400,- Kč
 
 
 
 
-  proveďte úhradu vždy do 15. dne dalšího měsíce!!!
 
do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a měsíc za který hradíte platbu
 
 
Číslo účtu: 94-3508520297/0100
 
 
 
Výsledek obrázku pro kreslené děti ve školce | Cartoon kids, Kids stock,  Cartoon