Povinně zveřejňované informace

 

Informace o Mateřské škole  Rohatce  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název

Mateřská škola  Rohatce 72, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Provozování předškolního vzdělávání

3. Organizační struktura

Statutární zástupce:

Hana Telecká-ředitelka

 

4. Kontaktní spojení

MŠ Rohatce

Doksanská 72

Rohatce

41201 Litoměřice

E-mail: msrohatce@seznam.cz

 ID datové schránky: 9g8kyfd

Úřední hodiny:

Po-Pá od 10 hodin – telefon dle domluvy

Telefon: +420 416 848 129

Mob.: +420 607 554 264

 

5. Případné platby můžete poukázat

Číslo účtu: 94-3508520297/0100

 

6. IČ (Identifikační číslo)

IČO: 71005668

7. DIČ (Daňové identifikační číslo)

DIČ: MŠ není plátcem DPH

8. Rozpočet MŠ

Rozpočet rok 2023.pdf (118595)
 

Střednědobý výhled 2024-2025.bmp (6718194)

9. Žádosti o informace

.Žádosti o informace.docx (21351)

                  Odpovědi na žádosti-0

10. Příjem žádostí a dalších podání

            Podání můžete učinit:

  • osobně na adrese MŠ Rohatce, Doksanská 72, Rohatce, 41201 Litoměřice
  • poštou na adresu MŠ Rohatce, Doksanská 72, Rohatce, 41201 Litoměřice
  • datovou schránkou (ID) 9g8kyfd
  • emailem na adrese: msrohatce@seznam.cz  v případě, že vlastníte elektronický podpis

11.Opravné prostředky-0

12. Návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací na Portálu veřejné správy

13. Sazebník úhrad za poskytnutí informací

              15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

              MŠ  je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

             15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

            Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.,

          Vzor_vyrocni_zprava_skola (1).docx (14724)