Zprávy pro rodiče

 
 
Projektové dny
- zajímavé činnosti pro děti zaměřené k danému tématu, vedené lektorkou projektu
 
- 27. 9. (stavitel věží), 11. 10. (malý zpracovatel odpadu), 1. 11. , 25. 11.