SPC

 

SPC Litoměřice

Speciálně pedagogické centrum Litoměřice, detašované pracoviště Roudnice n. L.

Telefon: +420 731 449 127

Speciální pedagog: Mgr. Gabriela Encová


Nachází se v budově Školní 1804, vchod vpravo.
 
Speciálně pedagogické centrum Litoměřice, detašované pracoviště Roudnice n. L. 
Poskytuje péči dětem, žákům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami i jejich rodinám v souladu s aktuální školskou legislativou.
 

diagnostická

 

terapeutická

 

metodická 

 

a poradenská činnost 

 

je zaměřena na klienty s narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, sluchovým postižením, zrakovým postižením, tělesným postižením, kombinovaným postižením.

SPC Litoměřice je krajským koordinačním pracovištěm pro poskytování metodického vedení logopedické péče v Ústeckém kraji.
 

Malá budova - Školní 1804, vchod prosklenými dveřmi vpravo.