Provoz naší mateřské školy od 1.9. 2022
je od 6.00 hod. do 16.00 hod.
 
 
- příchod dětí do MŠ je do 8.00 hod. 
 
 
- nepřítomnost dítěte je nutno 
omluvit  pouze v pracovních dnech do 8.00 hod.!!! 
- na pevnou linku 416 848 129
 
 
 
 
 
- vyzvedávání dětí po obědě je od 12.00 do 12.15 hod. 

odpolední vyzvedávání dětí probíhá od 14.30 do 15.55 hodin, pokud si rodiče potřebují dítě vyzvednout dříve, je potřeba, aby se dopředu dohodli s učitelkou. V 16:00 se školka zamyká, prosíme vyzvedávejte své děti včas.

 

 
- vyzvedávání dětí po spaní je nejdříve ve 14.30 hod. a
nejpozději v 15.55 hod.
 
- rodiče vyzvedávají dítě vždy 
 
tak, aby školku opouštěli před jejím
 
 uzavřením a ne později!!!!!!!!!
 
 
Pokud rodiče potřebují dítě přivést do školky později, nebo vyzvednout v jinou než uvedenou dobu, je možno tak učinit po dohodě s učitelkou. 
 
Routine Images | Free Vectors, Stock Photos & PSD