Provoz MŠ

 
 
 
Provoz naší mateřské školy 
je od 6.00 hod. do 15.30 hod.
 
Příchod dětí do MŠ je do 8.00 hod. 
 
Děti je nutno omluvit do 8.00 hod.
 
Vyzvedávání dětí po obědě je v 11.45 hod., pokud 
jdou děti po spaní tak nejdříve ve 14.15 hod. nejpozději v 15.25 hod.
 
Pokud rodiče potřebují dítě přivést do školky později, nebo vyzvednout v jinou než uvedenou dobu, je možno tak učinit po dohodě s učitelkou.