Provoz naší mateřské školy 
je od 6.00 hod. do 15.30 hod.
 
 
- příchod dětí do MŠ je do 8.00 hod. 
 
 
- nepřítomnost dítěte je nutno 
omluvit do 8.00 hod.!!!
 
 
- vyzvedávání dětí po obědě je v 11.30 hod. 
 
- vyzvedávání dětí po spaní je nejdříve ve 14.15 hod. a
nejpozději v 15.25 hod.
 
- rodiče vyzvedávají dítě vždy 
 
tak, aby školku opouštěli před jejím
 
 uzavřením a ne později!!!!!!!!!
 
 
Pokud rodiče potřebují dítě přivést do školky později, nebo vyzvednout v jinou než uvedenou dobu, je možno tak učinit po dohodě s učitelkou. 
 
Routine Images | Free Vectors, Stock Photos & PSD