Naše projekty

 

Mrkvička - projekt ekologickė výchovy

 

Jděte ven - projekt zaměřený na rozvoj enviromentální výchovy

 

Celė Česko čte dětem - prohlubujeme u dětí lásku ke 

                                        knihám a u rodičů čteni dětem

 

ŠABLONY - personální podpora, vzdělávání pedagogů, projektovė 

                    dny v MŠ